چقدر زیباست نگاه مثبت آدم ها!

چقدر زیباست نگاه مثبت آدم ها!

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

چقدر زیباست نگاه مثبت آدم ها!!!

 

 

نمیدانی چه لذتی دارد که واژه‌ ها را به آغوش هم بسپاری و از آنها بزمی بسازی
تا با چنگ گیسوان اندیشه‌های نابت، درآمیزد و امواجی خروشان بپا کند تا زندگی نسلی را به تغییر کشاند...
مطمئناً رفتارهای ما براساس تصاویر ذهنی ما شکل می‌گیرد
و آنگاه احساس با آنها در هم می‌آمیزد و لحظات ما را رقم می‌زند...
این پیکر مقدس را با هر تصویری از گذشته خودتان به قربانگاه احساسات منفی نکشانید...
اینجا  «ذهن معرکه‌ات را می‌گویم...» شاهکار وجود توست که اگر بر چشم‌هایش تصاویر شکوه و قدرت و عظمتت را بنشانی؛ قلبت را درآغوش خواهد گرفت و تو را با تمام زخم‌هایت به میان ابرها خواهد کشاند...
آنوقت احساس رهایی می‌کنی و عطر امید را جوانه‌های جانت، نفس می‌کشند و با چشمانی اشکبار برمی‌خیزی، با دردهایت برمی‌خیزی، با تمام شکست‌هایت برمی خیزی و زندگی را از نو زندگی می‌کنی... تو راهی غیر از این بروی، مرگ تدریجی رویاهات را بازخوانی خواهی کرد...
به آتش بکش آنان را که نمی‌خواهند تو و اقتدارت را باور کنند... زیرا اگر تو برخیزی، آنان از کمر بر خاک راهت، فرش خواهند شد .......

مقالات دیگر:

تا او نگاهت می‌کند آرزوهایت نخواهند مرد
سرشار از امید و نشاط باش(سخنانی ارزشمند از آنتونی رابینز)
چند نکته ارزشمند
اندیشه کن تا پیشه ور مهربانی باشی